Skip to main content

Rekentool | Auto van de Zaak

Rekentool Een auto van de zaak voordelig?Bereken het met Nextens! Zowel IB-ondernemers als Directeur-Grootaandeelhouders (DGA’s) dienen de afweging te maken of het gunstiger is om een auto van de zaak te rijden of juist een auto privé aan te schaffen en vervolgens zakelijke kilometers te declareren. Om je te helpen bij deze afweging hebben we een handige rekentool ontwikkeld. Bekijk onze rekentool Bijtelling blijft beperkt tot werkelijke kosten Om te kunnen berekenen of een auto van de zaak echt voordeliger is, houdt de Nextens rekentool rekening met verschillende aspecten, zoals...

Lees verder

Ondernemers en vermogenden betalen wél hun ‘fair share’ aan belastingen in Nederland

Als je wilt weten hoeveel ondernemers en vermogenden bijdragen, moet je wel álle relevante cijfers meenemen in de berekening, betogen Ruud van den Dool en Stefan Tax. Volgens het onderzoek ‘Inkomens en belastingen aan de top’ van het Centraal Planbureau zouden ondernemers, eigenaren van familiebedrijven en vermogenden relatief minder belasting betalen (FD, 22 mei). Wij hebben moeite met de opzet van dit onderzoek. De onderzoekers gaan uit van de feitelijk betaalde belasting over de jaren 2011 tot 2019. Belangrijke aspecten zijn genegeerd. Dat creëert een verkeerd beeld in media en politiek....

Lees verder

Pakt nieuwe coalitie belastingstelsel aan?

Tijdens de finale van de Nextens Fiscale Kennisprijs 2024 op 7 juni, trakteerde econoom en financieel journalist Martin Visser het publiek op een scherpe verbale column. Deze kun je hieronder nu teruglezen. De vlag kan uit. Eindelijk is er beweging op het fiscale front. Een nieuwe regeringsploeg treedt aan. Een kersverse coalitie van vier partijen. Drie van de vier zijn nieuw in een regering. Zij gaan het anders doen dan al die gevestigde partijen die hen voorgingen. Eindelijk wordt het stelsel van belastingen en toeslagen aangepakt. Tenminste, dat valt te lezen in het Hoofdlijnenakkoord dat...

Lees verder

Het blijft behelpen met box 3, ook na uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft gehoor gegeven aan de bezwaren van beleggers tegen de belasting in box 3. Maar er zitten nog steeds ongerijmdheden in de heffing op sparen en beleggen. De Hoge Raad heeft duidelijkheid verschaft: beleggers die een lager rendement op hun vermogen behalen dan wat de fiscus veronderstelt bij de vermogensrendementsheffing in box 3 hebben recht op belastingverlaging. Anders doet de overheid onfortuinlijke beleggers tekort, aldus de Raad. Met deze uitspraak zijn echter niet alle ongerijmdheden in de vermogenstaks verdwenen, reageren fiscalisten. De hoogste belastingrechter voegt...

Lees verder

Hoge Raad over box 3: beleggers hoeven minder belasting te betalen

De Hoge Raad heeft beslist dat beleggers in box 3 alleen belasting hoeven te betalen over het werkelijke rendement dat zij hebben behaald. Dit betekent dat beleggers die zijn aangeslagen op basis van een fictief rendement waarvan de Belastingdienst uitging, minder belasting hoeven te betalen als hun werkelijke opbrengsten uit sparen en beleggen lager waren. Voor de schatkist betekent dit een miljardentegenvaller. De uitspraak van de Hoge Raad is een opsteker voor beleggers, die met name in het slechte beursjaar 2022 in veel gevallen een veel lager rendement behaalden dan waarvan de fiscus uitging....

Lees verder

Nieuwe coalitie geeft geen krimp in eerste debat financiën

De partijen achter de nieuwe coalitie, PVV, VVD, NSC en BBB, hebben bij een eerste debat over hun financiële voornemens geen enkele concessie gedaan aan de toekomstige oppositie. Wensen om extra geld uit te trekken voor bepaalde groepen of plannen wezen ze af, of ze wezen ze door naar het nog te vormden kabinet dat hun hoofdlijnenakkoord moet uitwerken. Partijen als GroenLinks-PvdA, D66, Volt, CDA en ChristenUnie probeerden met relatief kleine voorstellen de nieuwe coalitiepartijen over te halen om hun akkoord licht aan te passen, maar ze kregen bij geen van de financiële woordvoerders van de...

Lees verder

Hoge Raad beslist over onfortuinlijke beleggers in box 3

De Hoge Raad moet duidelijkheid bieden of slecht presterende beleggers belasting terugkrijgen. Voor de schatkist staan miljarden op het spel. Onfortuinlijke beleggers — en welke belegger was dat niet in het slechte beursjaar 2022 — gaan een spannende donderdag tegemoet. Dan verschaft de Hoge Raad om 11 uur naar verwachting duidelijkheid over hoeveel belasting zij sinds 2017 verschuldigd zijn over hun vermogen. De hoogste belastingrechter zal oordelen of de overheid beleggers voldoende tegemoet is gekomen, nadat in 2021 de belasting op sparen en beleggen zoals die sinds 2017 werd geheven onwettig...

Lees verder

Ondernemers laken fiscaal beleid nieuwe coalitie: ‘Vestigingsklimaat zal verslechteren’

Ondernemers met personeel en financieel managers zijn nog niet bepaald enthousiast over de fiscale plannen van het nieuw te vormen kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van Nextens. 57 procent vindt de overheidsregelingen te complex en een derde denkt dat het vestigingsklimaat zal verslechteren. De plannen die worden doorgevoerd, worden niet met groot gejuich ontvangen. Er was veel te doen over het mogelijk aanpassen van specifieke fiscale regelingen zoals de deelnemingsvrijstelling, de WBSO, de btw-verleggingsregeling, de expatregeling, dividendbelasting voor hoofdkantoren of het fiscale eenheidsregime...

Lees verder

Hoge Raad haalt belangrijke arresten over box 3 naar voren

De Hoge Raad spreekt zich al aanstaande donderdag uit over de herstelwet voor de belasting op sparen en beleggen en de overbruggingsheffing in box 3 en niet pas eind augustus, zoals de hoogste belastingrechter eerder aankondigde. Het oordeel kan grote gevolgen hebben voor zowel particuliere spaarders en beleggers als voor politiek Den Haag en de Belastingdienst. Het kan uitmonden in een forse financiële tegenvaller voor het nieuwe kabinet nog voordat dit is aangetreden. PVV, VVD, NSC en BBB hebben hiermee geen rekening gehouden in hun hoofdlijnenakkoord. Rechtsherstel bieden Als de Raad beslist...

Lees verder

Hoge Raad: geen loonheffing op gezonde bedrijfslunch in 2017 en 2018

De Hoge Raad heeft bepaald dat een werkgever in 2017 en 2018 geen loonheffing hoefde te betalen over gratis gezonde bedrijfslunches. De regels zijn echter aangescherpt in 2022, waardoor zulke voorzieningen niet langer belastingvrij zijn. Achtergrond van de Zaak Belastingadviseur Jelmer Post van KPMG Meijburg wijst op de aanpassing van de regels na berichtgeving in het FD over het arrest van de Hoge Raad. De uitspraak werd vorige week vrijdag gepubliceerd. De Hoge Raad oordeelde dat tuinder Rob Baan uit Monster een arbeidsomstandighedenbeleid had gericht op de gezondheid van zijn werknemers....

Lees verder

De Werkkostenregeling (WKR): maak optimaal gebruik van de voordelen

Kennisdocument De Werkkostenregeling: Maak optimaal gebruik van de voordelen Praktisch ieder bedrijf in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met de Werkkostenregeling (WKR). De WKR biedt werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen op een fiscaal voordelige manier te behandelen. Een juiste toepassing van de WKR kan dan ook leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen. Download het kennisdocument In ons uitgebreide kennisdocument over de WKR vind je alle essentiële informatie die je nodig hebt om deze regeling optimaal toe te passen. Van...

Lees verder

Fiscale voordelen bij investeren in 2024

Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat drie kwart van de Nederlandse ondernemers actief maatregelen neemt om de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen. Deze maatregelen omvatten voornamelijk investeringen in technologie en automatisering en het implementeren van efficiëntere werkprocessen. Voor veel bedrijven, vooral binnen het grootbedrijf, zijn deze stappen essentieel om concurrerend te blijven. Echter, een belangrijk obstakel dat ondernemers ervaren, is een gebrek aan personeel. De belangrijkste maatregelen Investeren in technologie en automatiseringInvesteren in nieuwe technologieën...

Lees verder

Van Rij: geen probleem met kapitaalteruggave in plaats van dividend

Volgens demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (CDA, Fiscaliteit) is er niets mis als bedrijven kapitaal terugbetalen aan aandeelhouders in plaats van dividend uitkeren. Hij benadrukt dat de mogelijkheden voor dergelijke onbelaste terugbetalingen beperkt zijn. Antwoord op Kamervragen Van Rij reageert op Kamervragen over bedrijven die kapitaal terugbetalen aan aandeelhouders. Hij stelt dat kapitaalteruggave geen dividend is, omdat dit kapitaal eerder door aandeelhouders is ingebracht. Er gaat dus geen dividendbelastingclaim verloren bij kapitaalteruggave. Fiscaal Erkend Kapitaal Kamerleden...

Lees verder

Gezonde lunch geen verkapt loon

Op 24 mei 2024 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak over de fiscale behandeling van gratis gezonde lunchmaaltijden verstrekt door werkgevers aan hun werknemers. De vraag was namelijk of deze verstrekking onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen valt. Deze uitspraak heeft aanzienlijke gevolgen voor werkgevers die een gezonde werkomgeving willen bevorderen door middel van voeding. Bezwaar tegen de afgedragen loonheffing Kiemgroentenkwekerij Koppert Cress verstrekte in 2017 en 2018 gratis gezonde lunchmaaltijden aan zijn werknemers vanuit het bedrijfsrestaurant. Deze maaltijden...

Lees verder